กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ